Finansowanie w modelu off balance sheet (ESCO)

W ramach naszej szerokiej oferty, proponujemy Państwu alternatywny model finansowania instalacji odzysku ciepła HeatRec©, w którym to my bierzemy a siebie ciężar nakładów inwestycyjnych oraz przejmujemy ryzyko wynikające z konieczności osiągnięcia wymaganych parametrów odzysku energii.

Najprościej rzecz ujmując, w modelu off balance sheet (zwanym też ESCO), podmiotem finansującym instalację jesteśmy my, natomiast Państwo jako użytkownik, dzielicie się z nami uzyskanymi oszczędnościami wynikającymi z wykorzystania odzyskanego ciepła odpadowego. Docelowo, po ustalonym kontraktowo okresie, instalacja zostaje przekazana na własność użytkownikowi i od tego momentu pełna kwota oszczędności zostaje u Państwa.

Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Finansowanie w modelu off balance sheet powoduje, że nie ponosicie Państwo praktycznie żadnych nakładów inwestycyjnych (CAPEX) – nie ma więc ryzyka, że inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana ze względu na tymczasowy brak finansowania zewnętrznego czy niewystarczający budżet inwestycyjny w danym roku. „Uwolnione” środki można więc przeznaczyć na inne inwestycje!

Państwa jedyne zobowiązanie wynika z kontraktowego podziału oszczędności wynikających z odzysku ciepła odpadowego w z góry ustalonym okresie. Nie angażujecie więc Państwo niemalże żadnych dodatkowych środków finansowych – ani na etapie inwestycji, ani w trakcie eksploatacji naszej instalacji!

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!