Ciepło odpadowe

Odkryj potencjał, odzyskaj i efektywnie wykorzystuj energię!

Zamów rozmowę z ekspertem

Czy wiesz, że…?

Ciepło odpadowe

Ciepło odpadowe

jest jednym z największych niewykorzystanych źródeł energii – także w Twoim zakładzie!

Instalacje HeatRec

Instalacje HeatRec

umożliwiają odzyskanie tej energii i wykorzystanie jej zgodnie z potrzebami Twojego zakładu.

Poprawa efektywności

Poprawa efektywności

redukując jednocześnie emisję CO2 oraz zwiększając efektywność procesów technologicznych.

Technologia odzysku ciepła

Niemalże każdy zakład przemysłowy generuje w procesach produkcyjnych ciepło odpadowe. Nasze przemysłowe instalacje odzysku ciepła HeatRec© pozwalają zagospodarować marnowaną energię i wykorzystać ją zgodnie z potrzebami Państwa zakładu, redukując jednocześnie emisję CO2 i obniżając koszty produkcji.

+

CIEPŁO/OGRZEWANIE/CWU

Najbardziej efektywnym sposobem zagospodarowania ciepła odpadowego jest jego ponowne wykorzystanie w procesie technologicznym – do podgrzania gazów czy wody technologicznej, materiału, lub też w procesie suszenia – redukując tym samym zapotrzebowanie na energię dostarczaną z zewnątrz.

Instalacje HeatRec© są także w stanie wykorzystać ciepło odpadowe do podgrzewania ciepłej wody użytkowej czy też jako źródło ogrzewania Państwa zakładu lub okolicznej infrastruktury, w tym także do zasilania miejskich sieci ciepłowniczych.

+

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Instalacje HeatRec©, dzięki zastosowaniu nowoczesnych i sprawdzonych modułów ORC (ang. organic rankine cycle), mogą zostać wykorzystane do produkcji energii elektrycznej do wykorzystania w Państwa zakładzie. W przeciwieństwie do źródeł PV, tego typu instalacje stanowią stabilne i niezależne od pory dnia czy warunków atmosferycznych źródło taniego prądu.

+

CHŁÓD

Dzięki zastosowaniu specjalistycznych agregatów chłodniczych, instalacje HeatRec© są w stanie produkować chłód z odzyskanego ciepła odpadowego – bez względu na to, czy macie Państwo potrzebę schłodzenia pomieszczeń socjalnych, hal produkcyjnych, czy też wykorzystania chłodu do celów technologicznych.

Źródło ciepła odpadowego

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele urządzeń i instalacji w naszym zakładzie produkcyjnym jest źródłem możliwego do wykorzystania ciepła odpadowego. Nasi eksperci pomogą wskazać takie źródła w Państwa zakładzie.

Piece

Piece

Turbiny i silniki

Turbiny i silniki

Urządzenia chłodnicze

Urządzenia chłodnicze

Sprężarki

Sprężarki

Kominy

Kominy

Serwerownie

Serwerownie

Suszarnie

Suszarnie

Inne urządzenia

Inne urządzenia

Biogazownie

Biogazownie

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

Składowiska odpadów

Składowiska odpadów

Dlaczego warto?

W dobie rosnących kosztów gazu i energii oraz coraz większej dbałości o środowisko naturalne, odzyskiwanie energii z ciepła odpadowego jest jednym z najbardziej oczywistych i efektywnych metod osiągania zakładanych celów – ograniczenia kosztów i redukcji emisji CO2.

Zamów rozmowę z ekspertem

Instalacje odzysku ciepła odpadowego HeatRec© to stabilne źródło taniej i zielonej energii. Skutecznie obniżymy Państwa koszty zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego czy innych paliw opałowych. Poza oszczędnością wynikającą z mniejszego zużycia, warto także pamiętać o możliwości ograniczenia kosztów stałych, np. opłat z tytułu zamówionej mocy. Nasze instalacje nie wpływają negatywnie na istniejącą technologię i infrastrukturę oraz nie wymagają dodatkowych mediów, bieżącej obsługi czy częstego serwisowania – koszty operacyjne użytkowania (OPEX) są ograniczone do minimum.

Ponowne wykorzystanie ciepła, które obecnie jest u Państwa marnowane, może znacząco zwiększyć efektywność energochłonnych procesów produkcyjnych. W szczególności, gdy odzyskane ciepło można wykorzystać ponownie bezpośrednio w procesie technologicznym – np. poprzez podgrzanie wsadu do pieców, powietrza czy gazów technologicznych.

Nasze instalacje HeatRec© umożliwiają ograniczenie zapotrzebowania Państwa zakładu na energię elektryczną, energię cieplną, parę wodną, ciepłą wodę użytkową i technologiczną czy chłód. Nasi klienci uniezależniają się także od zewnętrznych dostawców tych mediów, co wpływa na bezpieczeństwo ich produkcji i zwiększa pewność ciągłości dostaw.

Ciepło odpadowe jest traktowane jako odnawialne źródło energii (OZE). Uważa się także, że z uwagi na rosnące restrykcje i wymagania środowiskowe, w najbliższych latach powinno stanowić zauważalną część miksu energetycznego w rozwiniętych gospodarkach, w tym w Polsce. Każda 1 MWh energii elektrycznej wygenerowanej z odzyskanego ciepła odpadowego oznacza redukcję emisji CO2 na poziomie ok. 650 kg. Jeszcze wyższą efektywność można uzyskać dzięki ponownemu bezpośredniemu wykorzystaniu ciepła odpadowego w procesie technologicznym czy do celów grzewczych. Jesteśmy dumni z pozytywnego wpływu instalacji HeatRec© na środowisko i ograniczenie wywołanych przez działalność człowieka zmian klimatycznych.

Instalacje odzysku ciepła odpadowego HeatRec© powodują zwiększenie efektywności energetycznej Państwa zakładów, co wiąże się z możliwością uzyskania po zakończeniu inwestycji tzw. białych certyfikatów (świadectw efektywności energetycznej). Uzyskane białe certyfikaty podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii – można je sprzedać, poprawiając tym samym parametry ekonomiczne inwestycji. Kliknij po więcej szczegółów.

Zastosowanie instalacji odzysku ciepła HeatRec© pozytywnie wpływa na ograniczenie tempa zużycia urządzeń i maszyn będących jego emiterami, a także obiektów i instalacji towarzyszących (kominów, filtrów, wentylacji, konstrukcji stalowej, orurowania, urządzeń pomiarowych itd.). Zagospodarowanie ciepła oznacza także ograniczenie jego niekontrolowanej i nieoznakowanej emisji, co znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa w Państwa zakładzie.

Nasza oferta

Nasza kompleksowa oferta instalacji HeatRec© obejmuje wszystkie etapy inwestycji – wspieramy Państwa począwszy od procesu identyfikacji źródeł ciepła odpadowego, poprzez projektowanie i wykonawstwo, aż do obsługi posprzedażowej i serwisu. Działamy na terenie całej Polski i Europy Zachodniej.

Studium wykonalności

Studium wykonalności

Posiadamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie, aby zaproponować Państwu technicznie optymalne oraz wykonalne rozwiązania odzysku ciepła odpadowego. W ramach naszej oferty weryfikujemy różne możliwości i przedstawiamy nasze rekomendacje, poparte analizą techniczną i ekonomiczną.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Na życzenie Klienta wykonujemy audyty energetyczne – przed i po realizacji inwestycji. Otrzymujcie Państwo konkretne i kompleksowe informacje na temat parametrów odzysku ciepła, które można wykorzystać np. do uzyskania białych certyfikatów, czy do raportowania realizacji celów redukcji emisji CO2.

Kalkulacja opłacalności

Kalkulacja opłacalności

Nasze analizy i rekomendacje budujemy w oparciu o uzasadnienie ekonomiczne inwestycji. Przedstawimy Państwu pełny model finansowy z uwzględnieniem spodziewanych parametrów odzysku ciepła odpadowego oraz wynikających z tego korzyści finansowych. Policzymy dla Państwa okres zwrotu, przeprowadzimy analizę wrażliwości i pełną ocenę inwestycji – z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych.

Finansowanie

Finansowanie

Wspieramy naszych Klientów w pozyskaniu finansowania inwestycji. Korzystając z naszej wiedzy w kontaktach z instytucjami finansującymi, jesteśmy w stanie Państwu pomóc w uzyskaniu optymalnego finansowania, także z wykorzystaniem dostępnych instrumentów wsparcia przez instytucje państwowe.
Uzyskujemy dla naszych instalacji tzw. białe certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej), które poprawiają parametry ekonomiczne inwestycji i ograniczają CAPEX.

Kompleksowa usługa

Kompleksowa usługa

Wspieramy Państwa na wszystkich etapach inwestycji: od koncepcji, przez projekt budowlany z niezbędnymi decyzjami, aż po projekt wykonawczy, dobór urządzeń, procurment, realizację i uruchomienie instalacji odzysku ciepła odpadowego. Dzięki temu nakłady i zaangażowanie po Państwa stronie, ograniczone są do minimum.

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski

W przypadku gdy zdecydujecie się Państwo na samodzielne wykonawstwo instalacji odzysku ciepła w oparciu o nasz projekt, możemy świadczyć na Państwa zlecenie usługi nadzoru inwestorskiego.

Serwis

Serwis

W ramach oferty HeatRec© proponujemy Państwu także wysokiej jakości obsługę serwisową w okresie gwarancji oraz w kolejnych latach użytkowania instalacji. Nasz serwis działa na terenie całej Polski i Europy.

Jak działamy?

Na podstawie wieloletniego doświadczenia we współpracy z klientami w przemyśle, proponujemy schemat działania gwarantujący efektywną realizację naszych projektów.

Kontakt z klientem i wizja lokalna

W pierwszej kolejności przedstawimy Państwu szczegółowo naszą ofertę, zapoznamy się z Państwa potrzebami i omówimy potencjalne możliwości odzysku ciepła w Państwa zakładzie. Zaproponujemy także podpisanie umowy o zachowaniu poufności.

Komplementacja podstawowej dokumentacji

Poprosimy Państwa o przekazanie nam podstawowych danych i dokumentacji dotyczącej wybranych instalacji i obiektów. Ich analiza umożliwi nam przygotowanie propozycji dalszych działań. Opcjonalnie wykonamy skan 3D interesujących nas fragmentów Państwa zakładu.

Opracowanie wstępnej koncepcji – BEZKOSZTOWO!

Na podstawie uzyskanych informacji i ich analizy, przedstawimy Państwu wstępną wariantową koncepcję naszych instalacji wraz z techniczną oceną potencjału odzysku ciepła. Przygotowanie wstępnej koncepcji trwa ok. 1 miesiąca.

Uproszczone Studium Wykonalności

Na tym etapie wykonamy dla Państwa Uproszczone Studium Wykonalności, stanowiące uszczegółowienie wstępnej koncepcji, rozszerzone dodatkowo o szacunkowy kosztorys i kalkulację korzyści wynikających z inwestycji. Po akceptacji przez Państwa naszej koncepcji, przedstawimy pełną ofertę na wykonanie instalacji odzysku ciepła HeatRec©. Czas trwania – ok. 2 miesiące.

Decyzja i podpisanie umowy

Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy formę naszej współpracy do Państwa potrzeb. Proponujemy realizację inwestycji w dowolnej wybranej przez Państwa formule – E (tylko projektowanie), EPC (budowa „pod klucz”) lub EPCM (jako inżynier kontraktu).

Opracowanie projektu

Na tym etapie zaprojektujemy instalację wraz z określeniem wiążących parametrów odzysku ciepła. Dobierzemy urządzenia i wyposażenie instalacji. Uzyskamy pozwolenie na budowę oraz załatwimy wszelkie niezbędne formalności związane z rozpoczęciem prac budowlanych i montażowych. Na Państwa życzenie przeprowadzimy także audyt energetyczny. Czas trwania – ok. 4-6 miesięcy.

Realizacja inwestycji

Realizujemy instalacje odzysku ciepła w sposób kompleksowy – posiadamy własne zasoby wykonawcze oraz sprzęt niezbędny do wykonania nawet najbardziej rozbudowanych instalacji. Poza samą instalacją odzysku ciepła, realizujemy także roboty budowlane, konstrukcyjne, montażowe oraz prace z zakresu elektryki i automatyki. Czas trwania – ok. 4-12 miesięcy.

Uruchomienie, pomiary oraz raport końcowy

Po zakończeniu części inwestycyjnej i uruchomieniu instalacji, zrealizujemy dla Państwa załogi szkolenie z jej obsługi oraz przekażemy pełną dokumentację. Na Państwa życzenie przeprowadzimy powykonawczy audyt energetyczny oraz dokonamy pomiaru uzyskanych parametrów odzysku ciepła.

Kim jesteśmy?

Mostostal Zabrze Biprohut S.A., będący częścią Grupy Mostostal Zabrze, reprezentuje nowoczesne biuro inżynierskie, które oferuje usługi o najwyższej jakości. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym doradztwie technicznym, prawno-ekonomicznym oraz świadczeniu usług inżynieryjnych na różnych etapach projektu, zarówno przedprojektowym, jak i realizacyjnym. Oferta firmy obejmuje nie tylko wsparcie w opracowywaniu koncepcji, studiów i analiz, ale także wniosków środowiskowych, podstawowych projektów budowlanych i projektów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych i warsztatowych. Dodatkowo, świadczymy usługi nadzoru autorskiego i pełnego zarządzania zadaniami inwestycyjnymi.

Masz pytania?
Odezwiemy się do Ciebie

Zachęcamy do uzupełnienia poniższego formularza i kontaktu z naszymi ekspertami. Po otrzymaniu zapytania, skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych.

    Wysłanie formularza wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Mostostal Zabrze S.A. oraz spółki Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną.